Jak działa dmuchawa w piecu/kotle grzewczym?

Nowoczesny kocioł na paliwo stałe, jak wygląda?

Konstrukcja pieca na paliwo stałe składa się z kilku głównych elementów, a więc paleniska oraz kanałów odprowadzających spaliny. Krążąca z wykorzystaniem pomp obiegowych woda przejmuje stworzoną energię cieplną, a następnie kieruje są w stronę systemu grzewczego. Wydajna praca urządzenia możliwa jest dzięki odpowiedniemu palnikowi – to właśnie we wspomnianym elemencie dochodzi do procesu spalania paliwa wraz z odpowiednią dawką powietrza wytwarzanego przez dmuchawę.

Co zrobić, żeby piec działał efektywnie?

Kolejnym ważnym elementem konstrukcji kotła grzewczego jest elektroniczny sterownik, dzięki można kontrolować wszelkie parametry urządzenia, np. ustawić temperaturę docelową, którą kocioł powinien osiągnąć. Zadaniem sterownika jest również obliczenie odpowiednich algorytmów, dzięki którym będzie wiadomo, ile powietrza trzeba pobrać z dmuchawy, aby osiągnąć wydajną temperaturę spalania. Należy pamiętać, że proces spalania jest zależny również od jakości wykorzystywanego paliwa, a także od warunków, w których dochodzi do jego spalania.

Dmuchawa kotła grzewczego

Zbyt mała ilość powietrza dostarczonego do palnika przyczyni się do rozpoczęcia spalania w zbyt niskiej temperaturze, dlatego dochodzi do tzw. spalania niepełnego. Podczas wspomnianego procesu nie tylko marnowane jest paliwo, ale również dochodzi do tworzenia się trującego czadu. Równie groźny może okazać się nadmiar powietrza z dmuchawy, ponieważ zbyt wysoka temperatura przyczyni się do pojawienia się problematycznych spieków.