DMUCHAWY ALUMINIOWE

KOŁNIERZ PRZYŁĄCZENIOWY (wymiar zewnętrzny)
PUSZKA ZASILAJĄCA
PRZEWÓD ZASILAJĄCY
MALOWANA OBUDOWA