Jak zamontować dmuchawę do pieca?

Cykl spalania w kotle węglowym opiera się na kilku fazach, dzięki którym możliwe jest skuteczne jego rozpalenie, następnie praca i podtrzymanie temperatury. Dwie ostatnie fazy zależne są od działania wentylatora, którym określana jest dmuchawa do pieca. To właśnie od odpowiedniego przedmuchu zależne będzie bezpieczeństwo urządzenia temperatura utrzymująca się w pomieszczeniach i oczywiście ilość spalanego paliwa, która przełoży się na ogólne koszty związane z ogrzewaniem. Działanie dmuchawy w piecu może być dowolnie modyfikowane – powinny być uzależnione przede wszystkim od rodzaju wykorzystywanego kotła, jakości spalanego paliwa, jak również temperatury panującej w otoczeniu.

Jakie są najważniejsze parametry dmuchawy do pieca?

Praca wentylatorów w piecu jest odpowiedzialna za podniesienie temperatury spalania. Najczęściej w przypadku rozpalania przedmuch jest regulowany ręcznie, a dopiero w trakcie trybu pracy i podtrzymania możliwe jest załączenie sterowania automatycznego. Jakich parametrów warto poszukiwać w wentylatorach? Przede wszystkim warto zastanowić się nad czasem trwania przedmuchu oraz mocą wentylatorów, które definiują siłę wyprowadzanego nadmuchu.

Jak ustawić dmuchawę w piecu?

W trybie rozpalania wentylatory powinny być ustawione początkowo na 5% lub 10%, natomiast wraz z upływem czasu warto je podnieść do 50% lub 60%, dzięki czemu będzie można w szybki sposób podnieść temperaturę w palenisku. Po tak wykonanej operacji należy zmniejszyć pracę wentylatorów do ok. 40%, dzięki czemu ciepło pozostanie wewnątrz kotła oraz płaszcza wodnego i nie będzie wydobywało się na zewnątrz. W trybie pracy praca wentylatorów powinna być dość częsta, dlatego zaleca się, aby na 10 sekund pracy wentylatora przypadało ok. 40 sekund przerwy. Również wydajność urządzenie nie powinna przekraczać 50%. W trybie podtrzymania konieczne jest odpowiednie ustawienie pracy wentylatora w piecu, ponieważ to właśnie tutaj możemy doświadczyć albo największych oszczędności, albo największych strat. W okresie zimowym przedmuchy powinny być mniejsze i powinny być przeprowadzane co ok. 90 sekund, natomiast w lecie zaleca się 10 sekund pracy oraz 180 sekund przerwy.