Konfiguracja dmuchaw

Po określeniu przez Państwa rodzaju obudowy dmuchawy i sposobu mocowania do wyboru pozostawiamy szereg opcji, które wpływają na ostateczne wyposażenie konkretnego modelu wentylatora nadmuchowego.

 

 

1. SILNIK

Dostępna gama silników obejmuje w obecnej chwili silniki 40 i 80 watowe. Jako podstawowy element napędowy określany jest silnik 80 W, w takim wykonaniu produkowana jest większość dmuchaw. W produkowanych przez nas dmuchawach parametr mocy silnika określony jest w pierwszym członie nazwy dmuchawy.

LEGENDA

0 – silnik 80 W

5 – silnik 40 W

PRZYKŁADY

DM 80 – dmuchawa z silnikiem 80 W

DM 85 – dmuchawa z silnikiem 40 W


2. MALOWANIE

Stawiając wysokie wymagania estetyczne nasze dmuchawy występować mogą w obudowach aluminiowych i stalowych malowanych proszkowo.

LEGENDA

M0 – bez malowania

M1 – malowanie proszkowe kolor czarny

PRZYKŁADY

DM 80-M0 – bez malowania

DM 85-M1 – malowana na czarno


3. PRZESŁONA WLOTU

Rozróżniamy dwa podstawowe typy przesłon wlotu powietrza. Przesłona typu X, montowana na środku otworu wlotowego powietrza, składająca się z części wewnętrznej stałej i elementu obrotowego zewnętrznego. Cechą charakterystyczną tego typu przysłony jest to, że w wersji otwartej przesłania 50% otworu wlotowego. Przesłona typu X posiada oznaczenie PX1. Drugą przesłoną jest przesłona typu O. Montowana jest ona w górnej części obudowy otworu wlotowego. Jest przesłoną uchylną umożliwiającą całkowite otwarcie wlotu dmuchawy. Posiada oznaczenie PO1. Występują również dmuchawy w wersji bez przesłony wlotu – oznaczenie PB0.

LEGENDA

PB0 – bez przesłony

PX1 – przesłona typu X (rys. 1)

PO1 – przesłona typu O mocowanie 1 (rys. 2)

PRZYKŁADY

DM 80-M0-PB0 – bez przesłony wlotu

DM 85-M1-PX1 – przesłona typu X

 

Rysunek 1 – przesłona typu X

Rysunek 2 – przesłona typu O mocowanie 1

 

 

 

4. KLAPKA WYLOTU

Klapka wylotu jest elementem, który w swojej konstrukcji rozróżniany może być pod kątem sposobu mocowania w kanale wylotowym. Najczęściej występującym mocowaniem jest klapka w wersji 1, oznaczenie K1. Tak zamontowany element w trakcie swojej pracy nie wystaje poza kołnierz wylotowy i nie koliduje z otworem wlotowym przy urządzeniu grzewczym. W szczególnych przypadkach klapka wylotu mocowana może być w pozycji 2 oraz 3 i wówczas w trakcie pracy, w pozycji otwartej wystawać będzie ona poza krawędź kołnierza wylotowego. Dmuchawa może również występować bez klapki wylotowej.

LEGENDA

K0 – bez klapki

K1 – klapka wewnętrzna – mocowanie 1 (rys. 3)

K2 – klapka zewnętrzna – mocowanie 2 (rys. 3)

K3 – klapka zewnętrzna – mocowanie 3 (rys. 3)

 

Rysunek 3 – mocowanie klapki wylotowej

 

PRZYKŁADY

DM 80-M0-PB0-K1 – klapka wewnętrzna w poz. 1

DM 85-M1-PX1-K0 – bez klapki wylotu

 

5. CZUJNIK HALLA

Wyposażona w czujnik obrotów zwany inaczej czujnikiem Halla dmuchawa posiadać będzie oznaczenie H1. Większość produkowanych przez nad dmuchaw może być wyposażona w taki czujnik. W wersjach podstawowych, częściej wybieranych przez naszych klientów występują dmuchawy bez tego czujnika, oznaczone symbolem H0.

LEGENDA

H0 – bez czujnika Halla

H1 – z czujnikiem Halla

PRZYKŁADY

DM 80-M0-PB0-K1-H1 – z czujnikiem Halla

DM 85-M1-PX1-K0-H0 – bez czujnika Halla

 

6. PRZEWÓD ZASILAJĄCY

Przewód zasilający określa łatwość podłączenia dmuchawy do urządzenia sterującego jej praca, najczęściej sterownika pracy kotła co. Oferowane przewody zasilające występują w długościach od 30 do 300 cm i w zależności od zakończenia rozróżniamy przewody z wtyczką komputerową oznaczone wraz z określeniem przykładowej długości symbolem PW15 co oznacza przewód z wtyczką komputerową o długości 150 cm. Następnie możliwe wykonanie przewodu to przewód z gniazdem komputerowym PG20, długość 200 cm. Kolejny typ to przewód do oprawy oznaczony symbolem np. PO03 – przewód z końcówkami zalutowanymi, długość przewodu 30 cm. Specyficznym wykonaniem są dmuchawy wyposażone w przewód zasilający z wtyczką do gniazda 230 V – oznaczenie wraz z przykładem PZ15 – przewód z wtyczką 230 V – długość 150 cm. Występują również dmuchawy bez przewodu zasilającego – oznaczenie BP00. W takim przypadku rozróżnienie sposobu zasilania określa puszka zasilająca.

 

LEGENDA

Przewód z wtyczką komputerową

Przewód z gniazdem komputerowym

PW03 – dł. 30 cm

PW07 – dł. 70 cm

PW10 – dł. 100 cm

PW15 – dł. 150 cm

PW20 – dł. 200 cm

PW25 – dł. 250 cm

PW30 – dł. 300 cm

PG03 – dł. 30 cm

PG07 – dł. 70 cm

PG10 – dł. 100 cm

PG15 – dł. 150 cm

PG20 – dł. 200 cm

PG25 – dł. 250 cm

PG30 – dł. 300 cm

Przewód do oprawy

Przewód z wtyczką – 230 V

PO03 – dł. 30 cm

PO07 – dł. 70 cm

PO10 – dł. 100 cm

PO15 – dł. 150 cm

PO20 – dł. 200 cm

PO25 – dł. 250 cm

PO30 – dł. 300 cm

PZ15 – dł. 150 cm

PZ20 – dł. 200 cm

PZ25 – dł. 250 cm

 

Bez przewodu zasilającego

BP00 – bez przewodu

 

 

PRZYKŁADY

DM 80-M0-PB0-K1-H1-PW15 – przewód z wtyczką komputerową dł. 150 cm

DM 85-M1-PX1-K0-H0-BP00 – bez przewodu

 

7. PUSZKA

W konfiguracji dmuchawy istnieje możliwość określenia miejsca zamontowania puszki zasilającej oraz kierunku wyprowadzenia z niej przewodu bądź umiejscowienia otworu na jego wyprowadzenie. Istnieją dwa miejsca montażu puszki tj. na silniku lub na kołnierzu wylotowym. Rozpatrując montaż na silniku rozróżniamy 4 pozycje gdzie najczęstszą jest poz. 4, w której przewód zasilający jest równolegle skierowany do kierunku wylotu powietrza z dmuchawy – oznaczenie PP4. Na kołnierzu natomiast rozróżniamy 3 kierunku wyprowadzenia przewodu, gdzie podstawowym jest pozycja 6, tzn. przewód skierowany jest w stronę przeciwną do kierunku wylotu powietrza. Puszka zasilająca może występować w wersji z gniazdem zasilającym wówczas dmuchawa nie posiada przewodu. Oznaczenie puszki w takim wykonaniu to PG i występuje jedynie w pozycji 3 i 6, tj. po jednej możliwości montażu na silniku i kołnierzu. Sposoby montażu puszki na silniku przedstawiamy na rysunku 4. Montaż puszki na kołnierzu wylotowym przedstawiamy na rysunku 5.

LEGENDA

PP1 – pozycja 1 (na silniku)

PP2 – pozycja 2 (na silniku)

PP3 – pozycja 3 (na silniku)

PP4 – pozycja 4 (na silniku)

PP5 – pozycja 5 (na kołnierzu)

PP6 – pozycja 6 (na kołnierzu)

PP7 – pozycja 7 (na kołnierzu)

PG3 – pozycja 3 (na silniku)

PG6 – pozycja 6 (na kołnierzu)

 

PRZYKŁADY

DM 80-M0-PB0-K1-H1-PW15-PP4 – puszka na silniku w poz. 4

DM 85-M1-PX1-K0-H0-BP00-PG6 – puszka na kołnierzu w poz. 6 z gniazdem

 

Rysunek 4 – mocowanie puszki na silniku

Rysunek 5 – mocowanie puszki na kołnierzu

 

 

 

8. OPCJE DODATKOWE

Niektóre wykonania dmuchaw wymagają indywidualnego podejścia. W związku z czym te szczególne cechy staramy się oznaczyć w parametrach dodatkowo. Nie posiadają one regularnych oznaczeń dodatkowych cech. Do wykonań specjalnych należeć może zastosowanie innego niż standardowy kondensator rozruchowy – inna pojemność lub wyposażenie dmuchawy w potencjometr obrotów. W związku z tym, że opcje takie ze względów technicznych nie mogą występować we wszystkich dmuchawach nie zostały ujęte w symbolice wyrobów.

PRZYKŁADY

DM 80-M0-PB0-K1-H1-PW15-PP4-1UF – kondensator 1 uF

DM 85-M1-PX1-K0-H0-BP00-PG6-PT1 – potencjometr obrotów dmuchawy